Oskar - FredriksborgVaxholms artillerikår, No 5 (1889-1892) och No 8 (1892-1901)

Vaxholms artillerikår hade sitt ursprung i ett kompani ur Svea artilleriregemente, No 1, som från 1794 låg i Vaxholm. Det kompaniet bildade 1889 Vaxholms artillerikår, No 5, tillsammans med ett fästningskompani ur Göta artilleriregemente, No 2.

Kåren var förlagd till Oskar-Fredriksborg på Rindö. Vaxholms artillerikår ändrade 1892 beteckning till No 8.

Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1 (1902-2000)

År 1902 överfördes artillerikåren till kustartilleriet och bildade Vaxholms kustartilleriregemente, KA 1. Regementet döptes om till Vaxholms amfibieregemente, Amf 1, år 2000, då kustartilleriet omvandlades till amfibiekåren.

Vaxholms amfibieregemente, Amf 1 (2000-2005)

Mellan år 2000 och 2005 utgjorde Vaxholms amfibieregemente, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) och Amfibiestridsskolan (AmfSS) amfibiekåren i sin helhet. Till följd av försvarsbeslutet 2004 lades de två sistnämnda ned och Amf 1 flyttades till Berga.

Regementets nya namn blev Första amfibieregementet, Amf 1.

Första amfibieregementet, Amf (2006-)

Som tidigare nämnt övertog Amf1 2005-06 Berga från Flottan som tidigare baserat bland annat 2. ytstridsflottiljen, 4. minkrigsflottiljen samt MarinTaktiska Kommandot där.

Viktiga datum och årtal

  • 1548 - Fästningen på Vaxholm invigs. Sveriges första skärgårdsskydd. Kastellet är numera museum.
  • 1902 - Regementet bildas, med namnet KA 1.
  • 1956 - Kustjägarna bildas.
  • 2000 - Regementet byter namn från KA 1 till Amf 1.
  • 2001 - Prins Carl Philip muckar som stridsbåtsförare.
  • 2004 - Den tragiska stridsbåtsolyckan som krävde två liv i Stockholms skärgård inträffar.
  • 2005 - 3 oktober troppades fanan för sista gången i Vaxholm, under närvaro av överbefälhavaren och andra dignitärer. Därmed upphörde den militära närvaron i Vaxholm, "sjöporten till Stockholm".
  • 2006 - Den sista militära verksamheten, flytt av materiel med mera, på gamla Amf 1-området avslutas 31 juni.

 

Fördjupad information om 
Oskar Frediksborg

Dokument om Rindö och dess historia

  

Länkar:

Föreningen Rindöborna  www.rindoborna.se
Informationssida  www.resaro.info

 

Webbmaster:

www.mr-support.com
info@mr-support.com